Mechaninis judėjimas 

Teorija


Judėdamas kūnas pereina iš vieno taško į kitą. Juos sujungę gauname liniją.

Pavyzdys

Liniją, kuria juda kūnas, vadiname to kūno judėjimo trajektorija.

Pagal trajektorijos formą judėjimas gali būti:
tiesiaeigis, kai kūnas juda tiese;
Pavyzdys
kreivaeigis, kai kūnas juda kreive.
Pavyzdys

Trajektorijos ilgis - tai kūno nueitas kelias.

Kelias žymimas simboliu s.
Pagrindinis matavimo vienetas yra metras: [s]=1 m.
Kelią galima matuoti didesniai ar mažesniais vienetais.

Kiti pagrindiniai kelio matavimo vienetai:

Priešdėlis Vieneto žymėjimas Ryšys su 1 m
mili 1 mm 1 mm = 10-3 m

1 m = 1000 mm
centi 1 cm 1 cm = 10-2 m

1 m = 100 cm
deci 1 dm 1 dm = 0,1 m

1 m = 10 dm
kilo 1 km 1 km = 103 m

1 m = 0,001 km
mega 1 Mm 1 Mm = 106 m

1 m = 10-6 Mm

Pagal nueito kelio ir laiko ryšį judėjimas gali būti:
tolyginis, kai kūnas per lygius laiko tarpus nueina vienodą atstumą;
netolyginis arba kintamas, kai kūnas per vienodus laiko tarpus nueina ne vienodą kelią.
Kelio ir laiko ryšį galima pavaizduoti koordinačių sistemoje:
tolyginis judėjimas netolyginis judėjimas


Į puslapio viršų Uždaviniai Testas

Uždaviniai
Testas