Mechaninis judėjimas 

Teorija


Dažnai matome, kad kūnai juda nepastoviu greičiu.
Bandymas

Greičio pokytis per vienetinį laiką apibudina greičio kitimo spartą ir yra vadinamas pagreičiu.


a - pagreitis;
v0 - pradinis greitis;
v - galinis greitis;
t - laikas.
Pagreičio matavimo vienetas SI sistemoje:
Pagreitį galima apskaičiuoti remiantis geičio grafiku:
Iš grafiko nustatome pradinį kūno greitį, galutinį greitį bei laiką. Apskaičiuojame pagreitį pagal formulę.

Į puslapio viršų Uždaviniai Testas

Uždaviniai
Testas