Veikla

 • Organizuoti aukštesniųjų klasių moksleiviams papildomas neakivaizdines studijas, ugdyti jų sugebėjimus.
 • Gilinti mokinių fizikos žinias, sudominti juos gamtos mokslais, ugdyti kūrybinio, savarankiško darbo įgūdžius.
 • Organizuoti mokiniams mokomąją vasaros stovyklą.
 • Skatinti fizikos mokytojus kelti savo kvalifikaciją.
 • Padėti mokytojams organizuoti individualų darbą su gabiais mokiniais.

Fotono mokyklos moksleivių papildoma veikla organizuojama pagalbendruosius švietimo sistemos principus. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos nutarime 1996 04 25 Nr. 33 rašoma, kad „papildomasis ugdymas suprantamas kaip permanentinis (nuolatinis, nenutrūkstamas, tolydus), skirtas vaiko socializacijai, kūrybiškumui bei įvairiapusių gebėjimų, laisvalaikio, kultūros plėtotei, rekreacijai. Turi padėti mokiniui maksimaliai išskleisti individualias kūrybos galias ir sugebėjimus, patenkinti jo prigimties reikmes, saviraiškos, meilės ir pagarbos, prasmės, kūrybos, tvarkos ir darnos poreikius“.

Darbo turinys:

 • „Fotono“ mokykloje mokslas trunka ketverius metus. Pirmame (IX kl.), antrame (X kl.), trečiame (XI kl.) kurse yra po 3 fizikinių užduočių turus, o ketvirtame (XII kl.) kurse – 2 turai.
 • Moksleivių užduotims sudaryti parenkami įvairaus tipo fizikos uždaviniai, atsižvelgiant į vidurinės mokyklos programą.
 • Stojamosios užduotys skelbiamos kasmet rugsėjo mėnesį.
 • Mokslo metų pradžioje mokiniams išsiunčiamos knygelės, kuriose yra visų turų užduotys ir sprendimų atsiuntimo terminai.
 • Užduotis ir jų sprendimo metodinius nurodymus rengia ŠU fizikos katedros dėstytojai.
 • Po kiekvieno turo mokiniams išsiunčiami ištaisyti ir įvertinti darbai bei uždavinių sprendimo metodinių nurodymų knygelės.
 • Baigusiems „Fotono“ mokyklą moksleiviams įteikiami pažymėjimai, rekomenduojantys studijuoti gamtos mokslus.
 • Geriausi  fotoniečiai ir respublikinės jaunųjų fizikų olimpiados laureatai kasmet kviečiami į „Fotono“ vasaros stovyklą.

Kasmet fotoniečiams ir mokytojams organizuojamas seminaras.  Seminaro tikslas – aptarti „Fotono“ mokyklos mokslo metų darbo turinį, išsiaiškinti metodinius reikalavimus atliekant užduotis, teigiamas ir taisytinas korespondencinio mokymo puses.
Moksleiviams, sėkmingai įvykdžiusiems „Fotono“ mokyklos programą, po ketverių mokymosi metų (XII klasėje) išduodamas mokyklos baigimo diplomas su mokymosi įvertinimu ir rekomendacijomis toliau studijuoti tiksliuosius ir gamtos mokslus.

Parašykite komentarą