FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

2016 m. lapkričio 4 d. organizuojama „Fotono“ mokyklos KONFERENCIJA. Jos metu bus aptariama „Fotono“ mokyklos veikla, gamtamokslinio ugdymo problemos. Darbas vyks sekcijose. Mokiniai (pagal klases) analizuos 2016-2017 m. m. „Fotono“ užduotis, metodinius nurodymus, spręs pavyzdinius uždavinius, atliks Šiaulių universiteto Technologijos ir Gamtos mokslų fakulteto fizikos laboratorijose bandymus. Fizikos mokytojai aptars gamtamokslinio ugdymo problemas, neformalųjį fizikos mokymą, šiuolaikines fizikos aktualijas. Konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus. Konferencijos pradžia 10 val.

Iki spalio 28 d. būtina užsiregistruoti (registracija telefonu (841 595724), registracija el. paštu fotonas@fm.su.lt), nes auditorijose vietų skaičius ribotas.

LAUKIAME FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ

IŠBANDYKITE SAVE, ATSKLEISKITE SAVO GABUMUS

PAPILDOMO UGDYMO MOKYKLOJE FOTONAS

 

     Mieli VII  – IX klasės mokiniai, kviečiame mokytis fizikos papildomo ugdymo mokykloje Fotonas ir tapti jos mokiniais. Įdomiomis užduotimis, eksperimentiniais bandymais gilinsite mokyklinės fizikos žinias.

    Jaunųjų fizikų mokykla Fotonas – tai ne tik fizikos žinių gilinimo, bet ir bedraminčių bendravimo, naujų draugų atradimo mokykla. Fotoniečiai sako, kad Fotonas – daugiau nei fizika. Per 43 metus mokyklą jau yra baigę 16 443 mokinių.

   Fizika tiria gamtos dėsningumus, aiškina bendriausias materijos savybes, fizikinių reiškinių priežastis ir vyksmą. Remiantis fizikos dėsniais aiškinama Visatos sandara ir raida. Gerai suprasti gamtos reiškinius reikia ne tik gamtos mokslų specialistams, inžinieriams, medikams, informatikams, bet ir humanitarams bei socialinių mokslų atstovams. Fizikos mokymasis lavina kūrybinę vaizduotę, gebėjimą analizuoti problemą, rasti sprendimą, siekiant paaiškinti mus supančius reiškinius. Fizikinį mąstymą galima pritaikyti įvairiose gyvenimo situacijose.

   Mokiniai, kuriems sekasi fizika, lengviau išmoksta ir kitus dalykus, todėl siūlome papildomai pagilinti fizikos žinias, kol neįgijote rimtų žinių spragų. Priešingu atveju fizika pasidarys neįdomi ir sunkiai suprantama.

    Teisingai atlikę daugumą žemiau pateiktų stojamųjų užduočių ir iki spalio 7 dienos atsiuntę atsakymus, būsite priimti į Fotono mokyklą. Jums atsiųsime užduotis, kurias turėsite atlikti nurodytais terminais savarankiškai, konsultuodamiesi su mokytoju ar draugais ir sprendimus Jūs atsiųsite mums.

     Fotono mokykloje bus galima mokytis dviem būdais:

  • Virtualaus mokymosi aplinkoje (Moodle). Mokiniai, įstoję į Fotono mokyklą, gaus prieigą prie Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro ir e. mokymosi aplinkoje gilins fizikos žinias ir atliks pateiktas užduotis, kurios bus tikrinamos ir vertinamos. Mokiniai išmoks dirbti Moodle virtualaus mokymosi aplinkoje, galės dalyvauti forumuose, konsultuotis, bendrauti su kitais fotoniečiais.
  • Korespondenciniu būdu. Tai mokymas susirašinėjant, kai paštu siunčiamos užduotys ir mokiniai paštu siunčia sprendimus. Fotono mokyklos darbuotojai tikrina atsiųstus darbus ir grąžina besimokančiajam su pastabomis ir patarimais. Šis mokymosi būdas priimtinesnis neturintiems galimybių naudotis internetu.

Mokslas Fotono mokykloje yra mokamas. Metinis mokestis 35 Eur.

2016 m. 7 klasės stojamosios užduotys į Mažojo Fotono mokyklą

2016 m. 9 klasės stojamosios užduotys į Fotono mokyklą

Sprendimus siųskite iki spalio 7 d. adresu:

untitled

Laiške aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, namų adresą, pašto indeksą ir telefono numerį, el. paštą, klasę, mokyklą ir mokyklos adresą, fizikos mokytojo vardą, pavardę.

                                  Teirautis tel. (8 41) 59 57 24; el. paštas fotonas@fm.su.lt.

LAUKIAME SPRENDIMŲ.
SĖKMĖS.

Gerb. moksleiviai,

Sveikiname įstojus į Fotono mokyklą!

Skelbiame įstojusiųjų moksleivių sąrašą

IŠ „MAŽOJO FOTONO“ MOKYKLOS Į„FOTONO“ MOKYKLOS I KURSĄ PERKELTŲ MOKSLEIVIŲ SĄRAŠAI

perkeltuju i 9 kl. sarasai

ĮSTOJUSIŲJŲ Į „FOTONO“ MOKYKLĄ MOKSLEIVIŲ SĄRAŠAS

Įstojusiųjų į Fotono mokyklą moksleivių sąrašas

ISTOJUSIŲJŲ Į „MAŽAJO FOTONO“ MOKYKLĄ SĄRAŠAS

7 klasės mokinių sąrašas

8 klasės mokinių sąrašas

Moksleiviai kurie nenurodė klasės kurioje mokosi

nenurodyta moksleivio klasė

Jei neradote savo pavardės tarp įstojusiųjų moksleivių, susisiekite su „Fotono“ mokyklos darbuotojais.