FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

2016 m. lapkričio 4 d. organizuojama „Fotono“ mokyklos KONFERENCIJA. Jos metu bus aptariama „Fotono“ mokyklos veikla, gamtamokslinio ugdymo problemos. Darbas vyks sekcijose. Mokiniai (pagal klases) analizuos 2016-2017 m. m. „Fotono“ užduotis, metodinius nurodymus, spręs pavyzdinius uždavinius, atliks Šiaulių universiteto Technologijos ir Gamtos mokslų fakulteto fizikos laboratorijose bandymus. Fizikos mokytojai aptars gamtamokslinio ugdymo problemas, neformalųjį fizikos mokymą, šiuolaikines fizikos aktualijas. Konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus. Konferencijos pradžia 10 val.

Iki spalio 28 d. būtina užsiregistruoti (registracija telefonu (841 595724), registracija el. paštu fotonas@fm.su.lt), nes auditorijose vietų skaičius ribotas.

LAUKIAME FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ