Visi įrašai, kuriuos paskelbė admin

FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

          2015 m. spalio 23 d. organizuojama „Fotono“ mokyklos KONFERENCIJA. Jos metu bus aptariama „Fotono“ mokyklos veikla, gamtamokslinio ugdymo problemos. Darbas vyks sekcijose. Mokiniai (pagal klases) analizuos 2015-2016 m. m. „Fotono“ užduotis, metodinius nurodymus, spręs pavyzdinius uždavinius, atliks Šiaulių universiteto Technologijos ir Gamtos mokslų fakulteto fizikos laboratorijose bandymus. Fizikos mokytojai aptars gamtamokslinio ugdymo problemas, neformalųjį fizikos mokymą, šiuolaikines fizikos aktualijas. Konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus. Konferencijos pradžia 10 val.

     Iki spalio 20 d. būtina užsiregistruoti (registracija telefonu (841 595724), registracija el. paštu fotonas@fm.su.lt), nes auditorijose vietų skaičius ribotas. Konferencijos programa pridedama.

 Fotono konferencijos programa 2015

LAUKIAME FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ

IŠBANDYKITE SAVE, ATSKLEISKITE SAVO GABUMUS

PAPILDOMO UGDYMO MOKYKLOJE FOTONAS

 

     Mieli VII  – IX klasės mokiniai, kviečiame mokytis fizikos papildomo ugdymo mokykloje Fotonas ir tapti jos mokiniais. Įdomiomis užduotimis, eksperimentiniais bandymais gilinsite mokyklinės fizikos žinias.

    Jaunųjų fizikų mokykla Fotonas – tai ne tik fizikos žinių gilinimo, bet ir bedraminčių bendravimo, naujų draugų atradimo mokykla. Fotoniečiai sako, kad Fotonas – daugiau nei fizika. Per 42 metus mokyklą jau yra baigę 16 377 mokinių.

   Fizika tiria gamtos dėsningumus, aiškina bendriausias materijos savybes, fizikinių reiškinių priežastis ir vyksmą. Remiantis fizikos dėsniais aiškinama Visatos sandara ir raida. Gerai suprasti gamtos reiškinius reikia ne tik gamtos mokslų specialistams, inžinieriams, medikams, informatikams, bet ir humanitarams bei socialinių mokslų atstovams. Fizikos mokymasis lavina kūrybinę vaizduotę, gebėjimą analizuoti problemą, rasti sprendimą, siekiant paaiškinti mus supančius reiškinius. Fizikinį mąstymą galima pritaikyti įvairiose gyvenimo situacijose.

   Mokiniai, kuriems sekasi fizika, lengviau išmoksta ir kitus dalykus, todėl siūlome papildomai pagilinti fizikos žinias, kol neįgijote rimtų žinių spragų. Priešingu atveju fizika pasidarys neįdomi ir sunkiai suprantama.

    Teisingai atlikę daugumą žemiau pateiktų stojamųjų užduočių ir iki spalio 12 dienos atsiuntę atsakymus, būsite priimti į Fotono mokyklą. Jums atsiųsime užduotis, kurias turėsite atlikti nurodytais terminais savarankiškai, konsultuodamiesi su mokytoju ar draugais ir sprendimus Jūs atsiųsite mums.

     Fotono mokykloje bus galima mokytis dviem būdais:

  • Virtualaus mokymosi aplinkoje (Moodle). Mokiniai, įstoję į Fotono mokyklą, gaus prieigą prie Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro ir e. mokymosi aplinkoje gilins fizikos žinias ir atliks pateiktas užduotis, kurios bus tikrinamos ir vertinamos. Mokiniai išmoks dirbti Moodle virtualaus mokymosi aplinkoje, galės dalyvauti forumuose, konsultuotis, bendrauti su kitais fotoniečiais.
  • Korespondenciniu būdu. Tai mokymas susirašinėjant, kai paštu siunčiamos užduotys ir mokiniai paštu siunčia sprendimus. Fotono mokyklos darbuotojai tikrina atsiųstus darbus ir grąžina besimokančiajam su pastabomis ir patarimais. Šis mokymosi būdas priimtinesnis neturintiems galimybių naudotis internetu.

Mokslas Fotono mokykloje yra mokamas. Metinis mokestis 35 Eur.

7 klasės stojamosios užduotys į Mažojo Fotono mokyklą

9 klasės stojamosios užduotys į Fotono mokyklą

Sprendimus siųskite iki spalio 12 d. adresu:

untitled

Laiške aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, namų adresą, pašto indeksą ir telefono numerį, el. paštą, klasę, mokyklą ir mokyklos adresą, fizikos mokytojo vardą, pavardę.

                                  Teirautis tel. (8 41) 59 57 24; el. paštas fotonas@fm.su.lt.

LAUKIAME SPRENDIMŲ.
SĖKMĖS.

Gerb. IV kurso Fotoniečiai,

„Fotono“ mokyklos baigimo diplomų įteikimo šventėje pareiškė norą dalyvauti tik keli fotoniečiai. Todėl informuojame, kad š.m. balandžio 11 d. skelbta „Fotono“ mokyklos baigimo diplomų įteikimo šventė neįvyks.                                                                                                                   Baigimo diplomai bus išsiųsti paštu į Jūsų mokyklas direktoriaus vardu.

Gerb. IV kurso Fotoniečiai,

        Sveikiname sėkmingai įveikus paskutinį „Fotono“ užduočių turą.
Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ diplomų įteikimas vyks š.m. balandžio 11 dieną 11 val.   Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje 205 aud. (Vytauto 84, Šiauliai).
Maloniai prašytume iki kovo 30 d. pranešti „Fotono“ mokyklai ar turėsite galimybių atvykti į baigimo diplomų iškilmingą įteikimą Šiaulių universitete, ar Jums baigimo diplomą išsiųsti į Jūsų mokyklą.

Informaciją apie atvykimą (neatvykimą) prašome pranešti Jums patogiu būdų:
1. Tel. (8 41) 595724.
2. El. paštas fotonas@fm.su.lt,
3. IV kurso kuratorė Irma Bolskytė – fotonas.irma@gmail.com.

„Fotono“ mokykla