FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI

          2015 m. spalio 23 d. organizuojama „Fotono“ mokyklos KONFERENCIJA. Jos metu bus aptariama „Fotono“ mokyklos veikla, gamtamokslinio ugdymo problemos. Darbas vyks sekcijose. Mokiniai (pagal klases) analizuos 2015-2016 m. m. „Fotono“ užduotis, metodinius nurodymus, spręs pavyzdinius uždavinius, atliks Šiaulių universiteto Technologijos ir Gamtos mokslų fakulteto fizikos laboratorijose bandymus. Fizikos mokytojai aptars gamtamokslinio ugdymo problemas, neformalųjį fizikos mokymą, šiuolaikines fizikos aktualijas. Konferencijos dalyviai gaus pažymėjimus. Konferencijos pradžia 10 val.

     Iki spalio 20 d. būtina užsiregistruoti (registracija telefonu (841 595724), registracija el. paštu fotonas@fm.su.lt), nes auditorijose vietų skaičius ribotas. Konferencijos programa pridedama.

 Fotono konferencijos programa 2015

LAUKIAME FOTONIEČIŲ IR FIZIKOS MOKYTOJŲ